Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

stillchildish
0485 20db 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
stillchildish
" Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa. "
— Camille Saroyan
stillchildish
stillchildish
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.
— Jakub Żulczyk " Ślepnąc od Świateł"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaCattleya Cattleya

September 06 2017

stillchildish
Reposted fromkauah kauah viamnu mnu
stillchildish
1891 413a 420
Reposted fromrisky risky viamnu mnu

April 02 2017

stillchildish
0314 eed0 420
Reposted fromalcohoolic alcohoolic vialulunoire lulunoire
stillchildish
7771 dc0e 420
Reposted from60feettall 60feettall vialulunoire lulunoire
stillchildish
5641 ab83 420
Reposted fromscorpix scorpix vialulunoire lulunoire
2304 8f1c 420
stillchildish

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialulunoire lulunoire
stillchildish
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić, to zakochać się w ciężkiej pracy.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialulunoire lulunoire
stillchildish
9155 0692 420
Reposted fromyolo28 yolo28 vialulunoire lulunoire
stillchildish
3681 9eaa 420
Reposted fromunr-eal unr-eal vialulunoire lulunoire
4454 f56f 420
stillchildish
8369 62f1 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viajstrbl jstrbl
5541 a887 420
Reposted fromtwice twice viajstrbl jstrbl
stillchildish
1930 4d7f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajstrbl jstrbl

May 22 2015

3730 7fab 420
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viajstrbl jstrbl
stillchildish
"Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć […]”
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viakarmazynowa karmazynowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl